JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsskydd eller rättshjälp

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av  bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.  

Är du intresserad av att jämföra olika försäkringar och villkoren för rättsskydd kan du gå in på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Senast ändrad: 2013-05-29

Skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

På sidan olika situationer kan du läsa några exempel på situationer vi ofta får frågor om. I några av fallen har du rätt till rättshjälp och i några har du det inte.