JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Juridiska ombud - vem är vad?

Advokat

För att få kallas advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet. Läs mer på advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se

Jurist

Jurist är ett samlingsnamn på alla som tagit en juristexamen.

Lämplig som ombud

Rättshjälpsmyndigheten eller domstol kontrollerar de ombud som inte är advokater eller biträdande jurister (anställda på advokatbyrå) om de är lämpliga som ombud.

Det är svårt att på förhand veta vilket ombud man ska vända sig till. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Du kan också kontrollera om en advokat har fått någon anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. God advokatsed innebär bland annat lojalitet mot klienten och tystnadsplikt.

Tänk på att jurister ofta är inriktade på olika områden. Välj därför ett juridiskt ombud som kan det område som du behöver hjälp med.

Ansvarsförsäkring

Det är viktigt att din advokat eller jurist har en ansvarsförsäkring. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring. Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar. Kontrollera att din jurist har en sådan - och i vilket försäkringsbolag om du själv vill kontrollera.
Senast ändrad: 2017-09-18

Sök juridiskt ombud

Du söker efter juridiskt ombud via Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd

Kontakta Advokatsamfundets kansli eller ring registratorn på Justitiekanslerns kansli, telefon 08-405 10 00, och om du vill fråga om din advokat. Du kan inte få en lista över alla prickade advokater, men du kan fråga om en namngiven advokat finns i deras register.

God advokatsed

Läs mer om god Advokatsed hos Advokatsamfundet.