JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att tänka på när du söker rättshjälp

Det är många gånger svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp när man hamnar i en tvist. Här följer en sammanfattande "snabbguide" som visar hur processen kring hur du söker rättshjälp ser ut och vad du behöver tänka på.

Varje del finns beskriven lite närmare på den här webbplatsen och du följer länkarna till respektive sida.

  1. Du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa.
  2. Du har ingen försäkring eller din försäkring gäller inte – kontakta advokat eller jurist för att boka tid för rådgivning. Läs mer om juridiska ombud (en länk)
  3. Du har minst en timmes rådgivning tillsammans med din advokat eller jurist. Du kan få upp till två timmars rådgivning till en fastställd taxa. Eventuellt kommer ni fram till hur tvisten kan lösas och då behöver du inte gå vidare. Läs mer om rådgivning.
  4. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen.
  5. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar beslut om du har rätt till rättshjälp och du får besked om detta samt hur stor del du ska betala själv (rättshjälpsavgiften).

 

Vad händer sen?

Ni löser tvisten och din advokat eller jurist skickar räkningen till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstol som beslutar om ersättning till advokaten/juristen.

När ditt ärende är slut gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning. (länk till beslut och avräkning) Det är en redovisning av ärendet där den rättshjälpsavgift som du ska betala till din advokat eller jurist bestäms. Har du betalat någon del av avgiften till ombudet under ärendets gång, ska det du redan betalat dras av från den fastställda rättshjälpsavgiften. Skulle du förlora tvisten i domstol kan det hända att du själv måste betala kostnaderna för din motparts rättegångskostnader. Läs mer om återbetalning.
Senast ändrad: 2013-05-29

Olika situationer

Läs mer om möjligheten till rättshjälp vid olika situationer.