Rättsskyddet i din försäkring

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet.

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Här hittar du även information om självrisken som du ska betala.  
Senast ändrad: 2006-12-08
Dela med andra Skriv ut

Jämför försäkringar

Är du intresserad av att jämföra olika försäkringar och villkoren för rättsskydd kan du gå in på Konsumenternas försäkringsbyrå (länken öppnas i nytt fönster).

Råd om försäkringar

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De kan ge dig kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden. Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrå (länken öppnas i nytt fönster).