JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp och taxor 2019

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Om ett mål eller ärende pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor om rättshjälp. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten.

Utgiven:  13 december 2018
Typ:  Informationsbroschyr

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2018-12-13

Rättshjälp och taxor 2019